Fokker Zonnestroom
Zonnepanelen»financiën»algemeen

Financiën algemeen

Een zonnestroom-systeem levert duurzame stroom die goedkoper is dan de stroomprijs van iedere elektriciteitsmaatschappij. Hierbij spelen een aantal factoren.

Salderen

Op iedere kilowattuur die u van uw elektriciteitsleverancier afneemt betaalt u Energiebelasting en Toeslag duurzame energie. Om een idee te geven: tot 10 MWh bedraagt dit bij elkaar 12,32 cent. De gemiddelde netto stroomprijs (2015) bedraagt 6,04 cent. Beide bedragen zijn exclusief BTW. Inclusief BTW komt dat dan in totaal op 22,22 cent per kWh.

Het is in Nederland voor kleinverbruikers wettelijk geregeld dat de door een zonnestroom-systeem geleverde stroom gesaldeerd moet worden. Dit wil zeggen dat aan het einde van uw factuurperiode de teruggeleverde stroom wordt afgetrokken van de afgenomen stroom en u alleen over het restant die 22,22 cent betaalt. U krijgt dus net zoveel voor de door uw systeem geleverde stroom als u betaalt aan stroom van uw elektriciteitsmaatschappij, zolang u maar niet meer produceert dan u verbruikt.

Prijsdalingen

De prijzen van zonnestroomsystemen zijn tot 2013 aanzienlijk gedaald. Vanaf het begin van deze eeuw zijn de prijzen zelfs meer dan gehalveerd! In 2013 zijn de prijzen gestabiliseerd doordat er in Europees verband maatregelen zijn getroffen tegen het dumpen van zonnepanelen uit China onder de kostprijs. Sinds die tijd zijn de prijzen redelijk stabiel.

Voor particulieren is het sinds de zomer van 2013 mogelijk om de BTW terug te vragen die zij voor hun zonnestroomsysteem hebben betaald. Dit komt in veel gevallen neer op een korting van 19-20%.
Ondernemers kunnen over hun investering gebruik maken van fiscale aftrekmogelijkheden: de kleine investerings-aftrek is van toepassing op zonnestroomsystemen. Hierdoor wordt het rendement van de investering aanzienlijk verhoogd. helaas is met ingang van 2015 de EnergieInvesteringAftrek niet meer van toepassing op kleine en middelgrote zonnestroomsystemen.

Zonnestroomkosten

Feit is dat de prijs van stroom uit een zonnestroomsysteem inmiddels ruimschoots is gezakt onder de stroomprijs van de energieleveranciers inclusief toeslagen. Voor particuliere systemen ligt de kWh-prijs gemiddeld tussen 14 en 19 cent, voor ondernemers worden prijzen uitgerekend tussen 5 en 12 cent uitgerekend, afhankelijk van hun fiscale situatie.

Een andere wijze om de financiële baten uit te rekenen is de terugverdientijd. Deze definieren wij als de tijd die nodig is om met de stroomproductie de aanvankelijke investering terug te verdienen. Voor particulieren ligt deze momenteel op 7 á 8 jaar en voor ondernemers tussen de 4 en 6 jaar.

Offerte!

Al deze cijfers zijn slechts gemiddelden. Hebt u een bewerkelijk dak, veel schaduw of een ongunstige ligging? Dan neemt de benodigde investering toe of dan nemen de genoten voordelen af en daarmee worden zowel de prijs per kWh en de terugverdientijd hoger. Wij hebben ook situaties meegemaakt waarbij deze aanzienlijk lager lagen dan deze gemiddelden. Gemiddelden hebben dus slechts een beperkte betekenis. Alleen als u een maatwerkofferte laat maken voor uw situatie kan er iets zinnigs worden gezegd over het rendement in uw situatie. Fokker Zonnestroom maakt deze maatwerk offerte geheel vrijblijvend voor u. Neem daarvoor contact met ons op.

Hoe u als particulier de BTW van uw zonnestroomsysteem terug kunt krijgen leest u hier.
Hoe u als ondernemer gebruik kunt maken van de fiscale aftrekmogeljkheden (o.m KIA) leest u hier.

Fokker Zonnestroom
T +31 (0)78 6 207 210
M  mailadres
>  adresgegevens