Fokker Zonnestroom
Zonnepanelen»financiën»algemeen

Financiën algemeen

Een zonnestroom-systeem levert duurzame stroom die goedkoper is dan de stroomprijs van iedere elektriciteitsmaatschappij. Hierbij spelen een aantal factoren.

Salderen

Op iedere kilowattuur die u van uw elektriciteitsleverancier afneemt betaalt u Energiebelasting en Opslag duurzame energie (ODE). Om een idee te geven: tot 10 MWh bedraagt dit bij elkaar ruim 15 cent (2021). De gemiddelde netto stroomprijs bedraagt 7,5 cent. Beide bedragen zijn inclusief BTW. Samen dus ongeveer 22,5 cent per kWh.

Het is in Nederland voor kleinverbruikers wettelijk geregeld dat de door een zonnestroom-systeem geleverde stroom gesaldeerd moet worden. Dit wil zeggen dat aan het einde van uw factuurperiode de teruggeleverde stroom wordt afgetrokken van de geleverde stroom en u alleen over het restant die 22,5 cent betaalt. U krijgt dus net zoveel geld voor de door uw systeem teruggeleverde stroom als u betaalt aan stroom van uw elektriciteitsmaatschappij, zolang u maar niet meer produceert dan u verbruikt.

De saldering wordt vanaf 2023 langzaam afgebouwd. Uiteindelijk worden in 2030 de lever- en teruglevertarieven volledig losgekoppeld. Omdat u over de teruggeleverde stroom dan geen energiebelasting terugkrijgt, krijgt u dus voor de stroom die u teruglevert aan het elektriciteitsnetwerk minder terug. Tegen die tijd zullen elektriciteitsmaatschappijen ongetwijfeld gaan stunten met de aparte terugleverprijzen, maar een verschil tussen verbruik en teruglevering zal er altijd blijven bestaan. Het wordt dan lonend om uw zelf-opgewekte stroom ook zelf te gaan verbruiken: overdag de was doen, de elektrische boiler extra verwarmen met zonnestroom, of een huisbatterij aanschaffen. Op deze terreinen is er heel veel in ontwikkeling.

Prijsdalingen

De prijzen van zonnestroomsystemen zijn de afgelopen decennia aanzienlijk gedaald. Aan het begin van deze eeuw zijn de prijzen meer dan gehalveerd! Momenteel is er nog sprake van een milde prijsdaling per opgewekte kWh stroom. Dit komt vooral omdat panelen steeds iets krachtiger worden.

Voor particulieren is het sinds de zomer van 2013 mogelijk om de BTW terug te vragen die zij voor hun zonnestroomsysteem hebben betaald. Dit komt in veel gevallen neer op een korting van ongeveer 20%.
Ondernemers kunnen over hun investering gebruik maken van fiscale aftrekmogelijkheden: de kleine investerings-aftrek is van toepassing op zonnestroomsystemen. Hierdoor wordt het rendement van de investering aanzienlijk verhoogd.

Zonnestroomkosten

Feit is dat de prijs van stroom uit een zonnestroomsysteem inmiddels ruimschoots is gezakt onder de stroomprijs van de energieleveranciers inclusief toeslagen. Voor particuliere systemen ligt de kWh-prijs gemiddeld op 12 cent, voor ondernemers is dit soms nog lager, maar dat is geheel afhankelijk van hun fiscale situatie.

Een andere wijze om de financiële baten uit te rekenen is de terugverdientijd. Deze definieren wij als de tijd die nodig is om met de stroomproductie de aanvankelijke investering terug te verdienen. Voor particulieren ligt deze momenteel op 7 á 8 jaar.

Offerte!

Al deze cijfers zijn slechts gemiddelden. Hebt u een bewerkelijk dak, veel schaduw of een ongunstige ligging? Dan neemt de benodigde investering toe of dan nemen de genoten voordelen af en daarmee worden zowel de prijs per kWh en de terugverdientijd hoger. Wij hebben ook situaties meegemaakt waarbij deze aanzienlijk lager lagen dan deze gemiddelden. Gemiddelden hebben dus slechts een beperkte betekenis. Alleen als u een maatwerkofferte laat maken voor uw situatie kan er iets zinnigs worden gezegd over het rendement in uw situatie. Fokker Zonnestroom maakt deze maatwerk offerte geheel vrijblijvend voor u. Neem daarvoor contact met ons op.

Hoe u als particulier de BTW van uw zonnestroomsysteem terug kunt krijgen leest u hier.
Hoe u als ondernemer gebruik kunt maken van de fiscale aftrekmogeljkheden (o.m KIA) leest u hier.

Fokker Zonnestroom
T +31 (0)78 6 207 210
M  mailadres
>  adresgegevens