Fokker Zonnestroom
Zonnepanelen»financiën»particulier - BTW

Particulier - BTW

Omdat u als particulier met zonnepanelen energie levert aan uw energieleverancier, kunt u door een uitspraak van het Europese Hof worden aangemerkt als ondernemer voor de BTW. Dit houdt in dat u de bij de aanschaf van uw zonnestroomsysteem betaalde BTW terug kunt vragen. Wel moet u het eerste jaar BTW betalen over de geleverde stroom, maar dat bedraagt maximaal € 100,-.

Er komt bij deze procedure nogal wat kijken. Het is niet even een formuliertje invullen. U moet een serie handelingen doen die er uiteindelijk voor zorgt dat u bij de belastingdienst geregistreerd staat als ondernemer voor de BTW (niet voor de inkomstenbelasting, geen Kamer van Koophandel-ondernemer!) zodat u de betaalde BTW kunt terugkrijgen. En daarna moet u ontheffing voor BTW-administratie aanvragen zodat u in het vervolg geen BTW meer hoeft te betalen over de stroom die u aan het energiebedrijf levert.

Wat moet u achtereenvolgens doen als u de BTW wilt terugkrijgen.
• U meldt zich aan bij de Belastingdienst als ondernemer voor de BTW;
• U krijgt van de belastingdienst een brief met daarin uw BTW nummer en aanloggegevens voor de website;
• U regelt het rekeningnummer waarop de teruggave van BTW moet worden gestort;
• U doet uw eerste BTW aangifte, waarbij u de bij aanschaf betaalde BTW opgeeft voor teruggaaf alsmede het te betalen forfait;
• Als de belastingdienst daarom vraagt stuurt u kopieen van de relevante facturen;
• U ontvangt van de Belastingdienst een beschikking waarin de teruggaaf omzetbelasting wordt bevestigd;
• U ontvangt het bedrag op de opgegeven rekening;
• U stuurt de belastingdienst een verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen omzetbelasting in verband met de kleine ondernemers regeling, met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar;
• U doet voor de overige kwartalen van het lopende kalenderjaar telkens een nul-aangifte;
• U ontvangt van de Belastingdienst de gevraagde ontheffing.

Zoals u ziet is het nogal een procedure. Hebt u hiervoor geen tijd of ziet u tegen alle romplomp op dan kunt u ook niets doen. Dan krijgt u de BTW niet terug en beschouwt de belasting u als BTW-ondernemer die stilzwijgend ontheffing van BTW-administratie heeft aangevraagd.

U kunt ook tegen betaling een partij inhuren die het allemaal voor u regelt. Wij raden u aan om dit door een echte belasting-advies bureau te laten doen. Zie ook onze Links pagina.

Indien u uw zonnestroomsysteem aanschaft bij Fokker Zonnestroom, ontvangt u vrijblijvend een uitgebreide beschrijving van ons. Omdat wij echter geen belastingdeskundige zijn aanvaarden wij voor bovenstaande beschrijving en de uitgebreide beschrijving geen enkele aansprakelijkheid.
Zie ook de gegevens op de site van de belastingdienst.


>terug naar financiën

Fokker Zonnestroom
T +31 (0)78 6 207 210
M  mailadres
>  adresgegevens