Fokker Zonnestroom
Zonnepanelen»schaduw en ontwerp

Schaduw en ontwerp

Zoals gemeld zoekt de omvormer permanent hoe er zoveel mogelijk power uit de string gehaald kan worden. Dit gebeurt door te fluctueren in spanning en stroom en hierbij het optimum te vinden. Dit optimum van een string heet MPP (Maximum Power Point).

Die optimalisatie wordt verstoord als een of meer panelen in de string beschaduwd worden en dus een afwijkend optimum hebben ten opzichte van de volledig in de zon liggende panelen. De beschaduwde panelen gaan dan als een soort rem werken op de overige panelen en het vermogen van de string kan daardoor flink afnemen, meer dan relatief.

Het ontwerpen van een systeem wat te maken heeft met schaduw is zeer complex en altijd maatwerk, omdat rekening gehouden moet worden met
• de ligging van de panelen en de schaduwwerking,
• de karakteristieken van zowel het paneel als van de string(s) als van de omvormer.

Dit kan er zelfst toe leiden dat de opbrengst van een systeem groter wordt door het weglaten van een of meer panelen.

Ook kan gekozen worden voor optimalisatie per paneel, hiervoor zijn verschillende technieken beschikbaar. Zo zijn er omvormers per paneel, die direct achter het paneel gemonteerd worden en daar 240V produceren. Ook zijn er systemen waarbij de optimalisatie in een power-optimizer geschiedt die direct achter het paneel wordt bevestigd maar waarbij de omzetting naar 240/400 Volt wisselspanning in een centrale eind-omvormer geschiedt.

Alle reden om uw specialist te raadplegen dus.


>lees meer over financiën

Fokker Zonnestroom
T +31 (0)78 6 207 210
M  mailadres
>  adresgegevens