Fokker Zonnestroom
Zonnepanelen»schaduw en ontwerp

Schaduw en ontwerp

Zoals gemeld zoekt de omvormer permanent hoe er zoveel mogelijk power uit de string gehaald kan worden. Dit gebeurt door te fluctueren in spanning en stroom en hierbij het optimum te vinden. Dit optimum van een string heet MPP (Maximum Power Point).

Die optimalisatie wordt verstoord als een of meer panelen in de string beschaduwd worden en dus een afwijkend optimum hebben ten opzichte van de volledig in de zon liggende panelen. De beschaduwde panelen gaan dan als een soort rem werken op de overige panelen en het vermogen van de string kan daardoor flink afnemen, meer dan relatief. Dit remmende effect kan ook optreden als panelen onderling afwijken door vervuiling, niet-gelijkmatige veroudering en een andere orientatie of hellingshoek.

Daarom gebruikt Fokker Zonnestroom in haar zonnestroomsystemen bijna altijd power-optimizers per paneel. Deze worden op het dak direct achter het zonnepaneel geplaatst en verzorgen de optimalisatie per paneel. Hierdoor kan, als één paneel het iets minder doet om wat voor reden dan ook, de rest gewoon op volle kracht blijven produceren.

Bij het ontwerpen van een systeem komt veel kijken. Welke panelen gebruiken we in welke situatie, idem voor de omvormers. Wanneer is het nog rendabel om een paneel op een deels beschaduwde plaats te leggen, hoe worden de diverse dakvlakken optimaal gebruikt, hoe snel start een systeem ’s ochtends op, wanneer is een 3-fase systeem beter dan een 1-fase systeem, wat is een goed plaats voor de omvormer, hoe sluiten we aan op de meterkast etc. etc.

Alle reden om uw specialist te raadplegen dus.


>lees meer over financiën

Fokker Zonnestroom
T +31 (0)78 6 207 210
M  mailadres
>  adresgegevens