Fokker Zonnestroom
Zonnepanelen»financiën»zakelijk - KIA

Zakelijk - KIA

Voor de zakelijke investering in een zonnestroomsysteem kan de ondernemer gebruik maken van de kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA, tot 28%) alsmede de gewone afschrijving over bijv. vijf jaren. Deze fiscale voordelen dienen gecontroleerd en bevestigd te worden door de eigen accountant of belastingdeskundige. Fokker Zonnestroom kan namelijk niet zonder meer vaststellen of er recht is op betreffende aftrek. Er bestaan jaarlijkse limieten en in het algemeen kan gesteld worden dat de fiscale regelingen alleen tot voordeel kunnen leiden indien er sprake is van winst (nu of in het afgelopen jaar of 9 komende jaren)

De investeringsregelingen hebben hun basis in de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 en zijn beschreven op de website van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl > zakelijk > ondernemen > bedrijfskosten en investeren > investeringsregelingen

Met ingang van 1 januari 2015 is de de energie-investeringsaftrek (41,5%) niet meer van toepassing op kleine en middelgrote zonnestroomsystemen. Zie de site van de RVO

Omdat wij geen belastingdeskundige zijn aanvaarden wij voor bovenstaande beschrijving geen enkele aansprakelijkheid.

Zie ook de gegevens op
• de site van de Belastingdienst


>terug naar financiën

Fokker Zonnestroom
T +31 (0)78 6 207 210
M  mailadres
>  adresgegevens